De 5 meest gemaakte BTW fouten

Links
11 juni 2017
write
Op zoek naar een administratiekantoor
1 september 2017

De 5 meest gemaakte BTW fouten

BTW-aangifte

De 5 meest gemaakte BTW fouten

De weken vliegen om en voor je het weet is het al weer tijd voor de BTW-aangifte. Een klusje dat we het liefst zo snel mogelijk even tussendoor afhandelen. In de haast en ook door onwetendheid gaat er nogal eens wat mis. Hieronder de vijf meest voorkomende BTW fouten:

Verkeerde datum

De datum waarop we de factuur verzenden geldt als datum voor de BTW-aangifte. Het is dus niet de bedoeling om de betaaldatum aan te houden. Dit zou ook nogal een onoverzichtelijk beeld opleveren, omdat betalingen soms heel lang op zich laten wachten. Dit laatste kan trouwens erg vervelend uitpakken. Als de klant bijvoorbeeld pas na een half jaar betaalt, dan heeft uzelf de BTW over de factuur allang moeten afdragen.

Belastingvermindering over het hoofd zien

Voor kleine ondernemers is er een regeling die ervoor zorgt dat je in bepaalde gevallen de aan de klant in rekening gebrachte BTW niet hoeft af te dragen. Is de totaal in een jaar af te dragen BTW minder dan € 1883 dan valt u onder de kleineondernemersregeling. Er zijn nog wel wat voorwaarden aan verbonden. Hier leest u daar meer over.

De BTW van een zakenlunch opvoeren

Een kop koffie met een opdrachtgever of een opdracht bespreken tijdens een lunch of een diner? Vroeger kon u de BTW voor deze uitgaven terugkrijgen van de belastingdienst. Tegenwoordig kan dit niet meer. De regeling is al jaren geleden afgeschaft.

Buitenlands afgenomen diensten met BTW verlegd niet aangeven

Heeft u te maken met een buitenlandse dienstverlener dan wordt de BTW vaak naar u verlegd. Dit hoort op de factuur te worden vermeld. Er staat dan geen BTW op de factuur, maar deze moet dan toch op de aangifte worden vermeld. Per saldo draag je niets af, omdat je dit als voorbelasting weer in mindering mag brengen.

BTW-aangifte tips

Te laat aangifte doen of betalen

Fijn als het druk is op de zaak en de opdrachten binnenstromen. De BTW-aangifte wordt daarbij dan wel eens over het hoofd gezien. Te laat betalen is ook niet zo’n goed idee. Voor beide achterstallige acties ontvangt u in de regel een boete.